ASBESTIPURKUTYÖT

Teemme asbestia sisältävien rakennusten ja muiden saneerauskohteiden purkutyöt Pirkanmaalla ja sopimuksesta myös Etelä-Pohjanmaalla. Asbestipurkutyöhön vaaditaan työsuojeluviranomaisen lupa eli valtuus,  jonka mukaan Asbestityö Saari Oy on valtuutettu tekemään asbestipurkutöitä.

Toimimme alan yleisesti sovittujen ehtojen ja vaatimusten mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota ja tarkkuutta koko purkutyön eri vaiheiden perusteelliseen suorittamiseen. Huolehdimme työntekijöidemme työsuojelusta sekä otamme aina huomioon muut saneerauskohteessa toimivat henkilöt.

Yleisin ammattiryhmä, joka asbestin kanssa joutuu työmailla tekemisiin, on LVI-alan ammattilaiset.

Saneerauskohteen poispurettavat purkujätteet, putket ja levyt sekä muu jätemateriaali toimitetaan aina kullekin jätelajille nimettyyn kierrätys- tai kaatopaikkakohteeseen.

Purkutöiden jälkitarkastukset suoritetaan ajallaan ja näin saneerasukohteen varsinainen rakennus- tai remonttityö voi alkaa.

Asbestipurkutyömme päättyy loppuraportin hyväksyntään.